kommunikation OCH marknadsföring

Behöver ni en projektledare eller någon som operativt kan hjälpa er med kommunikation och marknadsföring? Jag har jobbat med kommunikation i olika former och roller i 20+ år och jobbar idag som frilansare i Stockholmsområdet med bas i Tyresö.

Skapa ett ökat intresse för ert företag och boosta lönsamheten med tydlig och relevant kommunikation. Jag arbetar kreativt med innehåll till olika kanaler och plattformar - webb, tryck, social media, press, internkommunikation, presentationer och nyhetsbrev.  Från strategi till leverans - projektledning, rådgivning och operativt stöd.

 

Jag hjälper er att:

  • stärka helhetsintrycket av ert varumärke

  • förtydliga er digitala kommunikation och finjustera tonaliteten

  • producera copy, trycksaker och digital kommunikation

  • skriva pressmeddelanden

  • administrera intranät, webb och sociala kanaler

Med erfarenhet av affärsutveckling kan jag även stötta med förändringsledning, omstrukturering av verksamhet och utbildning. Gör annorlunda, förändra beteenden och gör det tillsammans.

 

Jag hjälper er att:

  • kartlägga kompetenser, processer och rutiner

  • bryta ner mål så de blir begripliga för alla i organisationen

  • projektleda förändringsarbetet

  • marknadsanpassa tjänster och utbilda personal och kunder